Αίτηση ιστορικού πιστοποιητικού μέλους

Αίτηση προς το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ για την χορήγηση ιστορικού πιστοποιητικού επιμελητηριακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η εμπορική δραστηριότητα του αιτούντα.

Παράβολο:

Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται παράβολο 10 €

Δικαιολογητικά:

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ο ίδιος, ζητείται εξουσιοδότηση για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GPDR).

Προσοχή:

Τα πιστοποιητικά για τον ΕΦΚΑ χορηγούνται μετά από μία ή περισσότερες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης, ο αιτών/υπογράφων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στο ΕΒΕΑ για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για την πληρέστερη ενημέρωσή του ως προς την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματά του μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ.

Είσοδος στην υπηρεσίαnavigate_next